Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
ZİYARETÇİ DEFTERİ
 
Ziyaretçi Defteri Mesajları
Sizde Mesaj Ekleyin  »   Mesaj Yaz
 
Mehmet GÜNGÖR    25.04.2012

T.C
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ

Karar No: 65 11.01.2012

- K A R A R -

Sincan İlçesi Mülk ve İncirlik Köyü sınırları içerisindeki Soda Külü Üretim Tesisi ve Doğalgaz Kojenerasyon Santrali alanında 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30.12.2011 gün ve 886 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2012 tarihli toplantısında okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmeler sonucunda; Sincan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12.12.2011 gün ve 548 sayılı yazısı eki, Sincan Belediye Meclisinin 09.12.2011 gün ve 240 sayılı kararı ile uygun görülen Sincan İlçesi, Mülk ve İncirlik Köyü sınırları içerisinde yapılması planlanan Soda Külü Üretim Tesisi Projesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, 5216 Sayılı Yasa gereği İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına sunulduğu,

-Kazan İlçesi, Fethiye Mahallesi ile Sincan İlçesi, İncirlik Mahallesi sınırları içerisinde, toplam 19376 hektarlık bir alanı kaplayan 50019 sicil numaralı ruhsat sahada bulunan Trona madeninin, çözelti madenciliği tekniği ile yeryüzüne çıkarılması ve çözeltinin işlenerek ticari ürün haline getirilmesi için 1995 hektarlık kısmında işletme izni alındığı, tesislerin yapılacağı alan ise 90,27 hektarlık alanı kapsadığı, 50,25 hektarlık kısmı RİO Tur adına kayıtlı olduğu, Maliye Hazinesi ve dere yatakları yaklaşık 32.84 hektar yüzölçümlü olduğu,

Belediye Meclisimizin 29.11.2011 gün ve 3450 sayılı kararı ile Sincan İlçesi, Mülk ve İncirlik Köyü sınırları içerisinde yapılması planlanan Soda Külü Üretim Tesisi Projesine ilişkin 90.27 hektarlık alana ait 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli nazım imar planının onaylandığı, ilan askı işlemlerinin devam ettiği,

Yürürlükteki onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan Öneri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporu üzerinde yapılan incelemede;

Soda Külü, Sodyum Bikarbonat Üretim Tesis 29.65 hektar, Doğalgaz Kojenarasyon Santrali 20.54 hektar, İdari Tesisler 2.43 hektar, İbadet Yeri 0.52 hektar, Park ve Oyun Alanları 26.35 hektar, Otopark Alanı 1.41 hektar, Teknik Altyapı Alanı 0.60 hektar, Yollar 6.58 hektar, Dere ve Taşkın Önleme Tesisleri 0.65 hektar, Konveyör Hattı 1.54 hektar olduğu, ve toplam planlama alanının yaklaşık 90.27 hektar olduğu,

Soda Külü, Sodyum Bikarbonat Üretim Tesisi, Doğalgaz Kojenarasyon Tesisi, İdari Tesis ve İbadet Yeri'nde E:1.00 Hmax: SERBEST olarak belirlendiği,

Planlama sahasında yapılması düşünülen tesisler, Sincan-Kazan yoluna onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olacak şekilde öneri 1/1000 ölçekli uygulama imar planında da 15 metrelik bir yol ile bağlandığı, üretilen mamullerin taşınması için bu 15 metrelik yola bitişik 10 metre genişliğinde bir Konveyör hattı önerildiği,

T.C
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ

Karar No: 65 11.01.2012

-2-

Belediye Meclisimizin 29.11.2011 gün ve 3450 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının kesinleşmesi ile ilgili olarak işlemlerin devam etmesi nedeniyle,

1/1000 ölçekli imar planı notlarına 19.madde olarak,
"-1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları onaylanıp kesinleşmeden, plan uygulamasına geçilemez" plan notunun eklendiği,

Hususları tespit edilmiş olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin “tadilen onayı”na ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi.

Meclis 1. Başkan V. Katip Katip
Ali İhsan ÖLMEZ Nüket TUĞCU Hikmet ALPDÜNDAR

 
G.Gültekin    18.04.2012

Merhabalar,
Siteniz eskiye oranla daha iyi olmuş, elinize sağlık!
Ayrıca Duran Ebe'yi gören duyan varsa selamlarımı iletsin lütfen.

Sevgiler,
:)İZ

 
Mehmet GÜNGÖR    11.04.2012

Köyümüz halkından Üyelerimiz Ali ,Adnan ve Hüseyin URUÇBEY'ın Anneleri ,İbrahim AKSOY ve Hacı KAVAK'ın Kayın validesi , Değerli Büyüğümüz Ali TÜRKYAŞAR'ın Ablası ve bizlerinde Hatice Halamıza ALLAH'dan Rahmet kederli Ailesine Başsağlığı dilerim.

 
Denetim Kurulu    11.04.2012

Hatice URUÇBEY'e Allah'dan rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz

 
Yönetim Kurulu    11.04.2012

Hatice URUÇBEY'e Allah'dan rahmet kederli ailesine baş sağlığı dileriz

 
Mehmet GÜNGÖR    11.04.2012

Üyelerimiz Ali ve Hüseyin URUÇBEY'in Anneleri Hatice URUÇBEYvefat etmiş olup cenazesi bugün öğle namazından sonra köyümüz mezarlığına defnedilecektir

 
HASAN HUSEYİN BAYRAK    28.02.2012

LUTFIYE ÖZENÇ 'e ALLAH ta RAHMET KEDERLI AILESINE SABIRLAR DILIYORUM .

 
Denetim Kuruku    10.02.2012

Lütfiye ÖZENÇ'e Allah'dan rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz

 
Yönetim Kurulu    10.02.2012

Lütfiye ÖZENÇ'e Allah'dan rahmet kederli ailesine baş sağlığı dileriz

 
Mehmet GÜNGÖR    10.02.2012

Üyelerimiz İbrahim ve Fezazettin ÖZENÇ'in Anneleri Lütfiye ÖZENÇ vefat etmiş olup cenazesi yarin öğle namazından sonra köyümüz mezarlığına defnedilecektir

 
Denetim Kurulu    7.02.2012

Satı KILIÇ'a Allah'dan rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz

 
Yönetim Kurulu    7.02.2012

Satı KILIÇ halamıza Allah'dan rahmet kederli ailesine baş sağlığı dileriz

 
Mehmet GÜNGÖR    7.02.2012

Köyümüz halkından Satı KILIÇ vefat etmiş olup cenazesi bugün öğle namazından sonra köyümüz mezarlığına defnedilecektir

 
Yönetim Kurulu    3.02.2012

ÜYELERİMİZİN VE HEMŞEHRİLERİMİZİN MEVLİD KANDİLİNİ KUTLAR HAYIRLARA VESİLE OLMASINI CENABI ALLAH'TAN NİYAZ EDERİZ

 
Denetim Kurulu    3.02.2012

Mevlid Kandilinizi tebrik eder Cenab-ı Hak'tan hayırlara vesile olmasını niyaz ederiz

 
Ziyaretçi defterinde 103 sayfada 1543 mesaj bulunuyor.
SAYFALAR » [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103]
DUYURULAR
 
ZİYARETÇİ DEFTERİ
OKU | YAZ
 
 
 
 
Tüm Hakları Saklıdır ©2011 | ANKARA FETHİYE KÖYÜ | Resmi Web Sitesi